top of page
MY BUTTON
MY BUTTON

 

Sonje rasin nou. Konstwi lavni nou.

 

Remember our roots.

Build our future.

About

Aprann plis enfomasyon sou Pak Nan Ginen, orijin Pak la, e pou ki objektif Fondasyon GInen ap travay. 

 

Learn more about Pak Nan Ginen, the origins of the initiative, and what Fondasyon Ginen is trying to achieve.

Project

Aprann plis sou enfomasyon sou ki kalite aktivite ki ap fet andan Pak Ginen an: rebwazman, edikasyon anviwonmantal, ak mobilizasyon kominote.

 

Learn more about the activities happening in the park: reforestation, environmental educaiton, and community mobilization.

Get Involved

Aprann kijan ou kapab patisipe nan ede Fondasyon Ginen reyalize objektif li yo - an Ayiti ou nempot ki kote ou viv.

 

Learn more about how to help Fondasyon Ginen achieve its goals - whether you are in Haiti or anywhere else in the world.

Blog

Swiv blog la pou jwenn denye nouvel sa ki ap pase nan Pak Nan Ginen.

 

Follow the blog to find out the latest news about Pak nan Ginen!

Latest Project

 

Learn more about the Park by watching this short video

 

Gade ti videyo sa a pou aprann plis sou Pak lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learn about our well campaign and find out how you can help us get better access to life-giving water! Click on the photo to the right. 

 

Aprann sou kanpay nou genyen pou kreye yon pi bon pwi ki kapab bay Pak nou dlo! Klike sou foto sou men dwat la.

 

 

 

 

 

bottom of page